آبسردكن اني آدمك

مقايسه آبسردكن

مقايسه دستگاه آبسردكن آني با آبسردكن هاي قديمي

 


  1- مصرف انرژي:

1- 1 اتلافهاي حرارتي :
 در نمونه هاي قديمي متأسفانه به علت اينكه لوله هاي اواپراتور(خنك كننده) در تماس مستقيم با هواي محيط هستند و اينكه عايقكاري مخازن نگهداري آب سرد به خوبي انجام نگرفته است و حتي در مواردي اصلا وجود ندارد، اتلاف انرژي چشمگيري داريم كه در دستگاه جديد با استفاده از سيستم ذخيره انرژي و انتقال اواپراتور به داخل مخزن و احاطه شدن آن با سيال عامل دوم اين مشكل برطرف شده است و اتلاف در لوله هاي تبخير كننده تقريبا به صفر مي رسد . و از اين طريق از اتلاف انرژي زيادي جلوگيري بعمل مي آيد . همچنين در دستگاه آبسردكن آني كليه لوله هاي سير سيال و همچنين مبدل و سيستم ذخيره انرژي بخوبي ايزوله شده اند تا از اتلافهاي احتمالي جلوگيري بعمل آيد .

2-1 مصرف برق  ( توان كمپرسور) :
در آبسردكن آني با توجه به سيستم ذخيره برودت در كنار سيستم سرمايش ، ازكمپرسوربا توان 4/1 تا 4/3 hp استفاده گرديده است . در سيستمهاي قديمي اگر شرايط استاندارد كاملا رعايت گردد با استفاده از اين كمپرسور ميتوان تنها به ظرفيت سرمايش  lit/hr40-10  دست يافت كه اين ميزان به هيچ عنوان با ظرفيت آبسردكن آني (lit/hr 1500 up to ) قابل مقايسه نيست .
با تعويض هر دستگاه قديمي با آبسرد كن آني، سالانه به اندازه 10620 كيلوواتساعت در مصرف انرژي برق صرفه جويي به عمل مي آيد .  به عبارت ديگر،با تعويض 100 دستگاه آبسردكن قديمي با آبسردكن آني، سالانه  به اندازه 2000 بشكه نفت خام  صرفه جويي ارزي به عمل مي آيد.

3-1 پيك سايي:

 توليد برق در نيروگاهها هميشه به ميزاني است كه شبكه مصرف نياز دارد.  اما روند مصرف انرژي برق توسط مصرف كنندگان الگوي يكنواختي را برنمي تابد . لذا نيروگاه هميشه بايد آماده باشد تا در زماني كه مصرف برق ناگهان افزايش مي يابد بتواند پاسخگوي شبكه مصرف باشد. فازهاي چندگانه نيروگاه ، مخصوصا در روزهاي گرم كه بيشترين مصرف برق در طول سال در آن رخ مي دهد روشن بوده و به مصرف سوخت مي پردازند . در ساعات ميان باري و كم باري شبكه فقط تعداد اندكي از فازها به توليد برق مي پردازند .ازطرفي در ساعاتي در طول روز و اوايل شب با پيك مصرف برق روبرو هستيم كه در واقع فازهاي اضافي روشن مانده اند تا در اين زمان در مدار قرار گيرند. ميتوان با استفاده از قابليت  ذخيره انرژي دستگاه آبسردكن آني ، در طول شب انرژي برودتي را بصورت آب و يخ ذخيره كرده و در طول روز از آن بهره جويم . بدين ترتيب ميتوان با توجه به تعداد بسيار زياد آبسردكن ها در كشور، مقدار زيادي از بار شبكه را بخصوص در روزهاي گرم سال كه بار زيادي بر شبكه تحميل مي گردد به شب منتقل كرد تا از اين ره اقدام مناسب در جهت تعديل بار شبكه صورت پذيرد . لذا با توجه به قابليت ذخيره انرژي دستگاه ،خاموش كردن سيستم سرمايش در ساعات اوج مصرف امكانپذير مي باشد. كه از اين ره فشار كمتري بر نيروگاهها اعمال شده و لزوم تاسيس نيروگاههاي جديد بر طرف مي گردد.
در واقع با تعويض هر دستگاه آبسردكن قديمي با دستگاه آبسرد كن آني در ساعات اوج مصرف 75-44 لامپ 100w  خاموش مي گردد.

4-1 برق بها:
كنتورهايي كه اخيرا توسط شركت برق در كل كشورنصب مي گردد با تدبيردفتر مديريت مصرف برق(E.D.S.M.B ) در راستاي تشويق مصرف كنندگان ازنوع كنتورهاي چند تعرفه اي مي باشد . اين كنتورها قادرند مقدار مصرف برق را در ساعات مختلف اندازه گيري نمايند. به اين ترتيب شركت برق براي مصرف برق در ساعات مختلف شبانه روز اعم از ساعات كم باري، ميان باري و اوج بار،تعرفه هاي متفاوتي قائل شده است. بهاي برق در ساعات اوج مصرف تقريبا 10 برابر ساعات كم باري شب و 4 برابر ساعات ميان باري مي باشد.
همانطور كه گفته شد مي توان عمده مصرف برق دستگاه آبسردكن آني را به شب منتقل كرد . به اين ترتيب به مدد كنتورهاي چندتعرفه اي ، مصرف كننده بهاي بسيار كمتري بابت هزينه مصرف برق پرداخت مي نمايد. به اين ترتيب مي توان تا 90% در هزينه برق صرفه جويي نمود.

5-1 دماي محيط :
همانگونه كه ميدانيم دماي محيط كاركرد سيستمهاي برودتي برروي راندمان و ضريب عملكرد دستگاهها بسيار تاثير گذار است و هر سيستم برودتي با الگوي پمپ حرارتي در هنگام كاركرد  خود به دماي محيط اطراف  مي افزايد .
از طرفي در روزهاي گرم سال كه زمان كاركرد آبسردكنهاست دستگاههاي قديمي به گرم كردن محيط مي پردازند كه خود باعث اعمال بار بر روي سيستم ايركانديشنر مي شود. وليكن خاموش بودن دستگاه آبسرد كن آني  در طول روز از افزايش دماي محيط بوسيله كندانسور جلوگيري بعمل مي آورد . از طرفي چون سيستم سرمايش  آبسردكن آني در شب كار ميكند – با توجه به اختلاف دماي شب و روز - عملكرد سيستم سرمايش بهبود مي يابد.

2-بهداشت و سلامت عمومي
مخزن آب آشاميدني در آبسردكن هاي قديمي بستر مناسبي براي رشد و نمو انواع ميكروارگانيزم  ها مي باشد. با حذف مخزن آب آشاميدني در آبسردكن آني از تمركز و شيوع انواع ميكروب، انگل و آلودگي ها جلوگيري به عمل مي آيد .سيستم آبسردكن آني به نحوي طراحي شده كه قادر است آب لوله كشي شهري را به صورت آني ( لحظه اي ) خنك نمايد. بدين ترتيب با حذف منبع از شيوع انواع بيماري ها و مسمويتها جلوگيري به عمل مي آيد.

3- ظرفيت سرمايش:
منظور از ظرفيت سرمايش، ليتراژ آبي است كه دستگاه مي تواند در زمان خاصي خنك كند. در آبسردكن هاي قديمي به علت محدوديت اين دستگاه ها در خنك كردن آب به صورت پيوسته ، ظرفيت سرمايش دريك ساعت تعريف مي شود. به عبارت ديگر سيستم هاي قديمي نمي توانند بيشتر از چند دقيقه آب خنك تحويل دهند زيرا به ازاي آب رفته از مخزن آنها ، آب گرم شهري وارد مخزن شده و با آبي كه قبلا درون مخزن خنك شده بود مخلوط مي شود اين امر سبب مي شود با باز ماندن شير به طور پيوسته آب مخزن گرم شودو نيز خنك شدن اين آب خود نياز به زمان دارد. دقيقا به همين علت است كه وقتي كه چند نفر به آبسردكن هاي قديمي مراجعه مي كنند، فقط نفرات اول آب خنك مي نوشند.
با سيستم سرمايش لحظه اي در آبسردكن آني شما هيچ محدوديتي در دريافت آب خنك آشاميدني  نداريد. بر خلاف دستگاههاي قديمي با آبسردكن آني ، شما واقعا مي توانيد به طور پيوسته آب سرد بنوشيد . به همين دليل ظرفيت سرمايش اين دستگاهها محدود به ساعت نمي باشد. واحد ظرفيت سرمايش دستگاه آبسردكن آني ليتر در روز است. يك دستگاه آبسردكن آني بسته به اندازه دستگاه قادر است در روز به ميزان 400 تا 3000 ليتر آب خنك  تحويل دهد. البته امكان ساخت دستگاههاي سفارشي با ظرفيت بالاتر وجود دارد مانند دستگاه نصب شده در مترو تهران با ظرفيت 6000 ليتر در روز.

4-  لوله كشي
فشار آب خروجي از آبسردكن هاي قديمي متناسب است با فشار استاتيكي  مخزن آب آشاميدني. به همين علت سيستم هاي قديمي در تعداد شير محدوديت دارند. و معمولا در مدلهاي  1 تا 6 شير ساخته مي شوند. از آنجا كه در آبسردكن آني مخزن انباشت آب آشاميدني نداريم و فشار آب خروجي تقريبا با فشار آب ورودي برابر است،  بر روي يك دستگاه آب سردكن آني - بسته به فشار آب ورودي - تا 30 شير آبخوري قابل نصب است. به اين ترتيب يك دستگاه مركزي آب سرد كن آني مي تواند جايگزين چندين دستگاه آبسردكن قديمي در نقاط مختلف يا حتي طبقات مختلف گردد.
امكان لوله كشي آب خنك از مزاياي منحصر به فرد اين دستگاه مي باشد. به اين ترتيب مي توان فاصله آبخوريها از دستگاه را زياد كرده و يا حتي براي حفاظت از دستگاه يا محدوديت فضا ، آنرا اختفا نمود.
خلاصه :
از اين روي با جايگزيني آبسردكن آني:
-    چندين دستگاه قديمي حذف مي گردد
-    آب خنك آشاميدني در حجم لازم هميشه در دسترس مي باشد.
-    مسائل بهداشتي مراعات مي گردد.
-    مصرف برق كاهش مي يابد.
-    بهاي برق مصرفي كاهش مي يابد.
-    پيكسايي صورت مي گيرد.


برچسب: آدمك ، آبسردكن آني ، خريد آبسردكن صنعتي ، پشتيباني آبسردكن ، سيستم خنك كننده آب،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۰۹:۰۵ توسط:البرزدماكاران موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :